вівторок, 17 грудня 2019 р.

Військова медицина

Бібліографічний список

Накази

 1. Про визначення механізму надання вторинної (спеціалізованої) і третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги військовослужбовцям, які беруть участь в антитерористичній операції : затверджено Наказом Міноборони та МОЗ України № 49/180 від 07.02.2018 р. // Збірник нормативно-директивних документів з охорони здоров’я. – 2018. – № 4. – С. 106-129.
Військова епідеміологія

 1. Бондарь С. О. Гігієна та епідеміологія в системі військово-медичної підготовки та медицина надзвичайних ситуацій : підручник / С. О. Бондарь, Т. М. Гут, Р. П. Гут. – Київ : Медицина, 2018. – 344 с.                                                                                                                                                          
 1. Виноград Н. О. Військова епідеміологія : навч. посібник / Н. О. Виноград, З. П. Василишин, Л. П. Козак. – Київ : Медицина, 2018. – 184 с.                                                                        
Вогнепальні та мінно-вибухові  поранення

 1. Біомеханічно обґрунтоване хірургічне лікування поранених з вогнепальними переломами довгих кісток / О. А. Бур’янов [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85,  № 1. – С. 67-70.
 1. Борзих Н. О. Хірургічне лікування поранених із вогне-пальними проникними ушкодженнями ліктьового суглоба /  Н. О. Борзих, О. С. Страфун,   М. О. Власенко // Ортопедия, травматология и протезирование. – 2018. № 1. – С. 29-34.
 1. Damage control– технологія вибору для зменшення летальності й ускладнень при бойовій хірургічній травмі / І. Трутяк [та ін.] // Праці Наукового Товариства ім. Шевченка. Медичні науки. – 2017. –   Том 50, № 2. – С. 55-64.
 1. Динаміка мікробної контамінації вогнепальної рани під час комплексного хірургічного лікування / І. П. Хоменко [та ін.] // Хірургія України. – 2018. – № 1. – С. 7-14.
 1. Досвід лікування синдрому посттравматичного артеріовенозного скиду внаслідок вогнепальних поранень магістральних судин / В. М. Роговський [та ін.] // Серце і судини. – 2018. – № 3. – С. 84-89.
 1. Економічні аспекти фармакотерапії військово-службовців із травмами та пораненнями головного мозку / О. П. Шматенко [та ін.] // Фармацевтичний журнал. – 2017. – № 5-6. – С. 16-23.
 1. Експериментально-морфологічне обґрунтування ефективності формування сполучнотканинного каркаса передньої стінки залежно від топографо-анатомічного розташування сітчастого імплантанта / Р. В. Гибало       [та ін.] // Хірургія України. – 2018. –  № 1. – С. 46-53.
 1. Клініко-статистичне дослідження рівня ампутації кінцівки у поранених / Є. В. Цема [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2017. –  №  10. – С. 51-54.                                                                       
 1. Король С. О. Наукове обґрунтування оптимальної схеми евакуації поранених з тяжкою бойовою травмою кінцівок на основі патофізіологічних змін показників гомеостазу / С. О. Король // Хірургія України. – 2017. –  № 4. – С. 17-22.
 1. Матяш М. М. Мультимодальний підхід у лікуванні віддалених наслідків мінно-вибухової закритої черепно-мозкової травми та посттравматичного стресового розладу в учасників АТО / М. М. Матяш, Л. І. Худенко // Здоров’я України : Неврологія. Психіатрія. Психотерапія. – 2017. – Грудень, № 4. – С. 30-31.
 1. Оптимізація етапного хірургічного лікування поранених на основі метричної класифікації дефектів м’яких тканин /        Я. Л. Заруцький [та ін.] // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85,     № 2. – С. 77-80.
 2. Світличний Е. В. Застосування ультразвукової навігації в хірургічному лікуванні вогнепальних ран / Е. В. Світличний,   О. С. Герасименко, К. Р. Мурадян // Клінічна хірургія. – 2018. – Том 85, № 2. – С. 38-41.
 1. Хоменко И. П. Сочетанное осколочное ранение нижней полой вены, вызвавшее пулевую эмболию легочной артерии : (клиническое наблюдение и обзор литературы)   И. П. Хоменко, Е. В. Цема,   Б. М. Коваль [и др.] // Хірургія України. – 2019. – № 2. –   С. 69-80.
 1. Шкала «ГКО» (Гур’єв С.О., Кравцов Д. І., Ордатій А. В.) – спосіб оцінки тяжкості пошкодження постраждалих із мінно-вибуховою травмою в умовах бойових дій : інформ. лист / ДЗ «Український науково-практичний центр екстреної медичної допомоги      та медицини катастроф МОЗ України»; Укрмедпатентінформ МОЗ України. –  Київ, 2018. № 266, вип. 2 з проблеми «Медицина невідкладних станів».
Медична допомога учасникам бойових дій

 1. Антимікробна терапія хворих на вірусно-бактеріальну негоспітальну пневмонію, що виникла у мобілізованих при проходженні служби в зоні АТО/ООС під час бойових дій / Я. О. Дзюблик,    Ю. О. Слєсаренко, Г. Б. Капітан    [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2019. –  № 1. – С. 44-49.
 1. Діагностика та принципи надання медичної допомоги пацієнтам з сенсоневральними порушеннями слуху, які отримали акутравму під час бойових дій в зоні проведення антитерористичної операції / Д. І. Заболотний    [та ін.] // Журнал НАМН України. – 2017. – Том 23,      № 1-2. – С. 49-65.
 1. Заруцький Я. Л. Оцінка результатів застосування сучасних методик хірургічного лікування компресійно-трофічних виразок у постраждалих з наслідками хребетно-спинномозкової травми / Я. Л. Заруцький, І. Б. Пліс // Хірургія України. – 2018.  – № 1. – С. 14-19.
 1. Кальниш В. В. Відновлення працездатності та енергетичних можливостей організму учасників бойових дій у процесі реабілітації / В. В. Кальниш, О. В. Мальцев // Довголіття та здоров’я. – 2018. –  № 3. – С. 75-77.
 1. Концептуальні аспекти управління розподілом медич-ного майна з позиції військово-фармацевтичної логістики / М. В. Білоус, О. П. Шматенко, О. А. Рижов  [та ін.] // Фармацевтичний журнал. – 2019. – № 3. – С. 3-11.
 1. Оптимізація лікування вірусно-бактеріальної пневмонії у військовослужбовців, які мобілізовані для проходження служби в зоні проведення антитерористичної операції /  Я. О. Дзюблик [та ін.] // Український пульмонологічний журнал. – 2018. –  № 1. – С. 14-19.
 1. Патогенетична модель психологічної корекції дезадаптації волонтерів, діяльність яких пов’язана з забезпеченням військових в зоні бойових дій : інформ. лист / Харківська медична академія післядипломної освіти; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2018. –      № 251, вип. 7 з проблеми «Психіатрія».
 1. Принципи організації психіатричної допомоги військово-службовцям, які приймали безпосередню участь у бойових діях : інформ. лист / НМУ імені     О. О. Богомольця; ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2018. – № 89, вип. 4 з проблеми «Психіатрія».
 1. Росінський Г. С. Психоемоційні і адиктивний статус демобілізованих учасників бойових дій та їхніх дружин із різним станом здоров’я сім’ї / Г. С. Росінський // Медична психологія. – 2018. – Том 13, № 4. – С. 66-71.
 2. Ткачук І. М. Хвороби системи кровообігу у військовослужбовців Збройних сил України : вплив на придатність до військової служби на сучасному етапі / І. М. Ткачук // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018.  № 4. – С. 18-23.
 1. Характеристика функціонального стану крово-обігу головного мозку у військовослужбовців, які отримали акутравму в реальних бойових умовах, в залежності від стану слухової функції / Т. А. Шидловська [та ін.] // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018. № 3. – С. 19-33.
 1. Черненко І. І. Епідеміологічні та клінічні аспекти наслідків черепно-мозкової травми / І. І. Черненко, І. А. Чухно // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2018. – № 4. – С. 5-12.
 1. Шидловська Т. А. Оцінка вестибулярної функції у військовослужбовців з бойовою акутравмою, отриманою в зоні проведення антитерористичної операції, з урахуванням ступеню порушень слухової функції / Т. А. Шидловська, Л. Г. Петрук, І. А. Бєлякова // Журнал вушних, носових і горлових хвороб. – 2018.  № 2. – С. 4-18.
 1. Якісні показники електроенцефалографії у осіб, які отримали акутравму в зоні проведення бойових дій, з різним ступенем порушення слухової функції / Т. А. Шидловська, Т. В. Шидловська, М. С. Козак [та ін.] // Оториноларингологія. – 2018. – № 1. – С. 17-26.
Посттравматичний стресовий  розлад

 1. Алгоритм надання медико-соціальної допомоги особам з посттравматичними психічними порушеннями тимчасово переміщеним із зони бойових дій і окупованих територій, які вживають психоактивні речовини : інформ. лист / Український науково-дослідницький інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України; Укрмедпатентінформ. –  Київ, 2017. - № 271, вип. 14 з проблеми «Психіатрія».
 1. Алгоритм первинної бесіди з особою з ознаками психологічної дезадаптації внаслідок деструктивного впливу засобів інформаційно-психологічної війни : інформ. лист  / Харківська медична академія післядипломної практики; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2017. –  № 263, вип. 11 з проблеми «Психіатрія».
 1. Вязьмітінова С. О. Ефективність санаторно-курортного лікування розладів адаптації у демобілізованих учасників бойових дій / С. О. Вязьмітінова  // Медична психологія. – 2018. – Том 13, № 4. – С. 86-90.
 1. Вязьмитинова С. А. Расстройства адаптации и их психотерапевтическая коррекция у участников боевых действий /  С. А. Вязьмитинова // Медична психологія. – 2018. – Том 13,  № 1. – С. 63-67.
 1. Данілевська Н. В. Особливості структурних компонентів психологічної підтримки госпіталізованих військово-службовців, які брали участь в АТО / Н. В. Данілевська // Медична психологія. – 2018. – Том 13, № 1.  –  С. 10-13.
 1. Данілевська Н. В. Синдром відстроченого після бойового відреагування як один зі станів бойової психічної травми у військовослужбовців, які брали участь в АТО / Н. В. Данілевська // Медична психологія. – 2018. – Том 13, № 2. – С. 49-53.
 1. Заворотный В. И. Социальная фрустрированность у военнослужащих с различными вариантами посттравма-тического стресового расстройства / В. И. Заворотный // Медична психологія. – 2018. – Том 13, № 2. – С. 45-49.
 1. Зайцев Д. В. Об’ємний пневмопресинг у профілактиці відділених наслідків посттравматичного стресового розладу / Д. В. Зайцев : тези матеріалів конференції «Актуальні питання медичної та фізичної реабілітації» (присвяченої 60-річчю ТДМУ, 19-20 жовтня 2017 року, м. Тернопіль) // Вісник соціальної гігієни та організація охорони здоров’я України. – 2017. –  № 3. – С. 86.
 1. Значення немедикаментозних факторів у системі відновлювального лікування пацієнтів, які зазнали впливу психотравмуючих подій / В. Г. Кудик [та ін.] : тези матеріалів конференції «Актуальні питання медичної та фізичної реабілітації» (присвяченої 60-річчю ТДМУ, 19-20 жовтня 2017 року, м. Тернопіль) // Вісник соціальної гігієни та організація охорони здоров’я України. – 2017. –  № 3. – С. 106.
 1. Кириленко М. Міфи про психологічну допомогу ветеранам / М. Кириленко // Фармацевт практик. – 2019. – № 10. – С. 50-52.
 1. Криштафор А. А. Применение холина альфосцерата     с целью профилактики и коррекции когнитивных нарушений при боевой травме / А. А. Криштафор // Нейро NEWS. – 2019.  № 6. – С. 42-44.
 1. Матвієць Л. Г. Організація та моніторинг своєчасного надання медико-психологічної допомоги на первинному рівні при гострих та посттравматичних стресових розладах (Частина ІІ. Початок див. Сімейна медицина   № 2, 2017) / Л. Г. Матвієць // Сімейна медицина. – 2017. – № 5. – С. 6-10.
 1. Модель патогенетичної психокорекції посттравматичної психологічної дезадаптації у співробітників МВС України – учасників АТО : інформ. лист / НМУ імені О. О. Богомольця; ДУ «Національний науковий центр радіаційної медицини НАМН України»; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2018. – № 88, вип. 3 з проблеми «Психіатрія».
 1. Мурза К. Рекомендації щодо ведення осіб із посттравматичним стресовим розладом / К. Мурза // НейроNEWS : збірник клінічних рекомендацій. – Київ, 2019. – С. 25-32.
 1. Наумов В. Л. Клініко-психопатологічні характеристики учасників бойових дій із установленим діагнозом постстресового розладу особистості /      В. Л. Наумов // Медична психологія. – 2018. – Том 13, № 4. – С. 76-80.
 1. Походження та клінічна структура тривожних і депресивних розладів, що асоційовані зі зловживанням алкоголем в комбатантів : інформ. лист / Харківська медична академія післядипломної практики; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2017. – № 264, вип. 12 з проблеми «Психіатрія».
 1. Постстрессовые реакции у взрослого гражданского населения в условиях «гибридной войны» / П. В. Волошин [и др.] // Журнал НАМН України. – 2017. – Том 23, № 1-2. – С. 104-116.
 1. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії  депресії у комбатантів : інформ. лист / Харківська медична академія післядипломної освіти; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2018. – № 282, вип. 9 з проблеми «Загальна практика – сімейна медицина».
 1. Режим контролю лікарських засобів для фармакотерапії посттравматичного стресового розладу у осіб, які брали участь у бойових діях : інформ лист / Харківська медична академія післядипломної освіти; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2018. –  № 283, вип. 10 з проблеми «Загальна практика – сімейна медицина».
 1. Рекомендації щодо ведення осіб із посттравматичним стресовим розладом // НейроNEWS. – 2019. – № 3. –      С. 39-43.
 1. Система психопрофілактики, психокорекції, психотерапії у учасників бойових дій з посттравматичними психічними порушеннями, які вживають психоактивні речовини : інформ. лист / Український науково-дослідницький інститут соціальної і судової психіатрії та наркології МОЗ України; Укрмедпатентінформ. –  Київ, 2017. – № 270, вип. 13 з проблеми «Психіатрія».
 1. Современные стратегии посттравматической коррекции посттравматических стрессовых расстройств у военнослужащих / В. К. Шамрей и др. // Психиатрия, психотерапия и клиническая психология. – 2018. – Том 9, № 3. – С. 443-453.
 1. Сошенко Т. Ефективність психотерапії та фармако-терапії в лікуванні ПТСР у військовослужбовців і ветеранів / Т. Сошенко, А. Габінська // НейроNEWS. – 2018. –  № 3. – С. 32-37.
 1. Спосіб діагностики клінічної специфіки й прогнозу перебігу алкогольної залежності у осіб з різним психотравматичним досвідом та рівнем психо-соціального стресу : інформ. лист / Харківська медична академія післядипломної освіти; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2018. – № 249, вип. 5 з проблеми «Психічне здоров’я».
 1. Тривожність та депресивні стани в учасників АТО/ООС, хворих на артеріальну гіпертензію / М. М. Козачок, М. М. Селюк, М. І. Омеляшко [та ін.] // Сімейна медицина. – 2019. –  № 3. – С. 43-46.
 1. Яськів Юрій Посттравматичний стресовий розлад: нейронаукові основи доказового лікування / Юрій Яськів // Праці наукового товариства ім. Шевченка. Медичні   науки. – 2017. – Том 50, № 2. – С. 23-34.
Репортаж із гарячої точки

 1. Гапонюк Тарас В АТО був і хірургом, і санітаром, і стрільцем / Тарас Гапонюк, торакальний хірург вищої категорії Волинської обласної клінічної лікарні; підгот. Ярина Руднік // Ваше здоров’я. – 2018. – № 13-14. – С. 22.
 1. Гейко Юрій Основна проблема армії – відсутність дисципліни / Юрій Гейко // Ваше здоров’я. – 2018. –         № 09-10. – 22-23.
 1. Горчук Павло «Реанімація» на крилах / Павло Горчук // Ваше здоров’я. – 2018. –  № 05-06. – С. 12-13.
 1. Калій Олександр Той самий доказ із Донецького аеропорту / Олександр Калій; підгот. Оксана Якушко // Ваше здоров’я. – 2018. – № 19-20. – 20-21.
 1. Ковбасюк Олександр Ми можемо допомогти боронити країну без зброї / Олександр Ковбасюк; підгот. Ольга Камська // Ваше здоров’я. – 2018. –  № 03-04. – С. 17.
 1. Кирикович Лариса Народний герой із позивним «мама» / Лариса Кирикович; підгот. Анастасія Пойда // Ваше здоров’я. – 2017. – № 51-52. – С. 14-15.
 1. Кириченко Ігор Досвід, здобутий ціною війни / Ігор Кириченко; записала Ольга Фалько // Ваше здоров’я. – 2018. –  № 01-02. – С. 10-11.
 1. Миронюк Сергій Зона АТО – це не тільки бійці, а й місцеве населення / Сергій Миронюк  // Ваше здоров’я. – 2018. –   № 17-18. – С. 10-11.
 1. Михайленко Алла Йшов перший рік війни / Алла Михайленко; записав Андрій Кондратюк // Ваше  здоров’я. – 2017. –  № 49-50. – С. 14-15.
 1. Тополя Анатолій Крізь згарище Іловайського котла  / Анатолій Тополя // Ваше здоров’я. – 2018. – № 15-16. –  С. 14-15.
 1. Шейко Петро Пліч-о-пліч із місцевими й військовими лікарями / Петро Шейко // Ваше здоров’я. – 2018. – № 27-28. – С. 14-15.
 1. Ярмолюк Любов Це не просто прифронтова лікарня, це крик душі / Любов Ярмолюк; Дана Романюк // Ваше здоров’я. – 2018. –  № 41-42. – С. 18-19.


              Укладач:                           Батуринська О. І.
                                                    головний бібліотекар

Немає коментарів:

Дописати коментар