понеділок, 27 липня 2020 р.

Сімейна медицина

Поточний бібліографічний списокза І квартал 2020 рокуОрганізація сімейної медицини
 1.  Леус А. Лікар виявив туберкульоз у пацієнта : що робити, куди бігти / А. Леус, С. Доан // Управління закладом охорони здоров’я. – 2019. – № 11. – С. 50-60.
Алергічні хвороби

 1. Клінічна фармакологія неседативних антигістамінних препаратів / K. Yanai [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : збірник клінічних рекомендацій. – Київ, 2019. – С. 114-120.

 1. Кропивница и ангионевротический отек (Канадські рекомендації) / Amin Kanani [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : збірник клінічних рекомендацій. – Київ, 2019. – С. 92-102.

 1. Mona Al-Ahmad Синдром комбінованого алергічного риніту та астми / Mona Al-Ahmad // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – № 8. – С. 49-52.

 1. Спосіб персоніфікованої імунотерапії хронічних рецидивуючих інфекцій та захворювань, викликаних резистентними збудниками : інформ. лист / ДУ «Інститут мікробіології та імунології ім. І. І. Мечникова НАМН України; ТОВ «Виробниче підприємство СІМЕСТА»; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. - № 276, вип. № 2 з пробл. «Клінічна імунологія та алергологія».

Геріатрія

 1. Деменція – одна з причин інвалідності осіб літнього віку // НейроNEWS. – 2019. – № 8. – С. 5-7.

 1. Єна Л. М. Специфічні підходи до лікування артеріальної гіпертензії в старості / Л. М. Єна, В. О. Артеменко, М. Г. Ахаладзе // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2019. – Том 7, № 3-4. – С. 17-23.

 1. Коркушко О. В. Ожиріння та предіабет – незалежні чинники кардіо-васкулярного ризику в осіб похилого віку / О. В. Коркушко // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2019. – Том 7, № 3-4. – С. 57-68.

 1. Кузнецов В. В. Особенности сна и циркадных ритмов при старении / В. В. Кузнецов // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2019. – Том 7, № 3-4. – С. 47-56.

 1. Орос М. М. (ст.) Діабетична аміотрофія : діагностика, лікування та прогноз / М. М. Орос (ст.), М. М. Орос (мол.) // Журнал неврології ім. Б. М. Маньковського. – 2019. – Том 7, № 3-4. – С. 24-28.

 1. Поворознюк В. В. Саркопенія (огляд літератури) / В. В. Поворознюк, Н. І. Дзерович // Журнал НАМН України. – 2019. – Том.25, № 3. – С. 321-331.

Дерматологічні хвороби

 1. Безвершенко Е. И. Современная топическая терапия дерматофитии / Е. И. Безвершенко // Дерматологія та венерологія. – 2019. – № 3. – С. 47-48.

 1. Кропивницька О. І. Шляхи оптимізації зовнішньої терапії лабіального герпесу / О. І. Кропивницька // Дерматологія та венерологія. – 2019. – № 3. – С. 44-46.

 1. Кутасевич Я. Ф. Вітчизняні топічні антимікотики в терапії оніхомікозів / Я. Ф. Кутасевич, І. О. Олійник, К. Г. Супрун // Дерматологія та венерологія. – 2019. – № 3. – С. 19-12.

 1. Кутасевич Я. Ф. Зовнішня антибактеріальна терапія : сучасні можливості лікування / Я. Ф. Кутасевич, С. К. Джораєва, О. І, Олійник [та ін.]  // Дерматологія та венерологія. – 2019. – № 3. – С. 24-30.

 1. Метод лікування псоріазу сучасними комбінованими препаратами : інформ. лист / Українська медична стоматологічна академія;  Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. – № 218, вип. з пробл. «Дерматологія та венерологія».

 1. Оцінка якості життя хворих на розацеа : інформ. лист / Запорізький державний медичний університет МОЗ України; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. – № 155, вип. № 23 з пробл. «Фармація».

 1. Рекомендації  з лікування атопічного дерматиту Європейського дермато-логічного форуму, 2019 (European Dermatology Forum) / A. Wollenberg [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : збірник клінічних рекомендацій. – Київ, 2019. – С. 50-83.

 1. Себорейний дерматит і Malassezia spp. / І. В. Одінцова, А. Д. Дюдюн, В. В. Гладишев // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – № 8. – С. 27-28.

 1. Спосіб лікування хворих на псоріатичну хворобу з супутнім метаболічним синдромом з урахуванням показників системного запалення : інформ. лист / Українська медична стоматологічна академія;  Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. – № 220, вип.  з пробл. «Дерматологія та венерологія».

Ендокринологічні хвороби

 1. Вітамін D у генетичному аспекті та його роль за цукрового діабету 1-го типу / Х. М. Щубелка, О. Т. Олексис, Т. Х. Олексис [та ін.] // Ендокринологія. – 2019. – Том 24, № 4. – С. 367-372.

 1. Синдром діабетичної стопи : рекомендації 2019 року // Практика управління медичним закладом. – 2020. – № 1. – С. 57-64.

 1. Частота депресивних станів у пацієнтів із цукровим діабетом 2-го типу / М. В. Шевчук, О. О. Циганенко, О. В. Тараненко [та ін.] // Ендокринологія. – 2019. – Том 24, № 4. – С. 318-322.
Інфекційні хвороби

 1. Бабінець Л. С. Актуальні аспекти Європейського клінічного протоколу (Хорватія) щодо менеджменту гострої респіраторної інфекції в амбулаторній практиці і викладанні / Л. С. Бабінець // Сімейна медицина. – 2019. – № 5-6. – С. 36-38.

 1. Бабінець Л. С. Ключові аспекти Європейського клінічного протоколу (Хорватія) щодо медикаментозного лікування гострої респіраторної інфекції в амбулаторній практиці і викладанні / Л. С. Бабінець // Український терапевтичний журнал. – 2019. – № 4. – С. 79-83.

 1. Грицко Р. Ю. Сучасні погляди на хологенну діарею / Р. Ю. Грицко, О. М. Бочар, В. Т. Бочар // Інфекційні хвороби. – 2019. – № 3. – С. 46-53.

 1. Діагностика фіброзу печінки у чоловіків, хворих на хронічний гепатит С : інформ. лист / Харківський Національний медичний університет;  Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. – № 173, вип.  з пробл. «Інфекційні та паразитарні хвороби».

 1. Діагностика цирозу печінки, асоційованого з вірусом гепатиту С :        інформ. лист / Харківський Національний медичний університет;  Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. – № 171, вип.  з пробл. «Інфекційні та паразитарні хвороби».
ЛОР- захворювання

 1. Застосування пульсоксиметрії для ступеню тяжкості гострої дихальної недостатності при стенозах гортані : інформ. лист / Харківська медична академія післядипломної освіти;  Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. - № 127, вип. 4 з пробл. «Отоларингологія».

 1. Ігнатьєва В. І. Порушення слуху у хворих на туберкульоз легень / В. І. Ігнатьєва, М. І. Гуменюк. С. О. Черенькою – Київ, 2019. – 122 с. Шифр
                                                                                   Шифр      616.24-002.5:616.28


 1. Клінічні  рекомендації щодо антибіотикотерапії ЛОР-інфекцій. Національний інститут здоров’я і якості медичної допомоги Великобританії (The National Institute for Health and Care Excellence (NICE) (дата перегляду – січень 2021 р.) // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія: збірник клінічних рекомендацій. – Київ, 2019. – С.87-91.
Психоневрологія

 1. Купко Н. Ефективна корекція нейрорегуляції при терапії функціонально-органічних розладів нервової системи / Н. Купко // НейроNEWS. – 2019. –      № 8. – С. 20-22.

 1. Матвієць Л. Г. Важливі підходи до налагодження комунікацій між лікарем і пацієнтом із залежністю від психоактивних речовин / Л.Г. Матвієць // Сімейна медицина. – 2019. – № 5-6. – С.14-18.

 1. Матвієць Л. Г. Сучасні підходи до надання інтегрованої медичної допомоги на первинній ланці особам групи ризику щодо залежності від психоактивних речовин / Л.Г. Матвієць // Сімейна медицина. – 2019. – № 5-6. – С. 8-11.

 1. Настанови щодо ведення пацієнтів із невралгією трійчатого нерва НейроNEWS. – 2020. – № 1. – С. 52-54.

 1. Настанови щодо фармакотерапії шизофренії та супутніх психозів  // НейроNEWS. – 2019. – № 8. – С. 36-39.

 1. Орос М. М. Біль у стопі : погляд невролога / М. М. Орос, В. В. Грабар НейроNEWS. – 2020. – № 1. – С.23-30.

Терапія

 1. Алгоритм менеджменту пацієнтів із хронічними захворюваннями залежно від комплаєнсу : інформ. лист / Тернопільський Національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського  МОЗ України; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. – №  221, вип. 6 з пробл. «Терапія».

 1. Гузій О. Пробіотики під час сезонних захворювань / О. Гузій // Український медичний часопис. – 2019. – Том 1, № 6. – С. 56-57.

 1. Демецька О. Мелатонін : «сон у таблетках» та не тільки / О. Демецька // Фармацевт практик. – 2020. – № 1. – С. 10-11.

 1. Невідкладна допомога та ведення пацієнтів із запамороченням / І. С. Зозуля [та ін.] // Український медичний часопис. – 2019. – Том 1, № 6. – С. 47-50.

 1. Редькін Р. Раціональний вибір лікування та профілактики мігрені / Р. Редькін, Н. Орловецька, О. Данькевич // Фармацевт практик. – 2020. – № 1.– С. 25-27.

 1. Спосіб діагностики початкових змін портальної гемодинаміки у хворих із поєднаним перебігом неалкогольного стеатогепатиту та гіпертонічної хвороби : інформ. лист / Харківський Національний медичний університет; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. – № 167, вип. з пробл. «Терапія».

 1. Спосіб корекції ендотеліальної дисфункції у хворих на неалкогольний стеатогепатит та хронічну хворобу нирок : інформ. лист / ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України; Укрмедпатертінформ  МОЗ України. – Київ, 2019. – № 129, вип. з пробл. «Терапія».
Хвороби органів дихання


45. Алгоритм визначення ступеня важкості перебігу туберкульозу легень на етапах ведення випадку : інформ. лист / Науково-дослідний інститут епідеміології та гігієни Львівського Національного медичного університету імені Данила Галицького; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2018. – № 359, вип. № 3 з пробл. «Пульмонологія і фтизіатрія».
 1. Гострий кашель : призначення протимікробних препаратів (NICE guideline, 2018) // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : збірник клінічних рекомендацій. – Київ, 2019. – С. 83-84.
 1. Заходи щодо попередження неефективного амбулаторного лікування хворих на туберкульоз легень : (методичний посібник для лікарів). – Київ, 2019. – 23 с.                                            Шифр           616.24-002.5-085-084-08

 1. Кишенькове керівництво Глобальної стратегії діагностики, лікування та профілактики ХОЗЛ / Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease, GOLDб, перегляд 2029 р. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : збірник клінічних рекомендацій. – Київ, 2019. – С. 23-49.

 1. Кишенькове керівництво з лікування і профілактики бронхіальної астми (у дорослих і дітей старше 5 років) / Global Initiative for Asthma – GINA, перегляд 2019 р. // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : збірник клінічних рекомендацій. – Київ, 2019. – С. 5-22.

 1. О лечении кашля у больных внебольничными пневмониями : результаты исследования МУКАСТАТ ПЛЮС / И. Г. Березняков [и др.] // Сімейна медицина. – 2019. – № 5-6. – С. 64-69.

 1. Підсумки міжнародних клінічних рекомендацій щодо менеджменту пацієнтів з внутрішньогоспітальною та вентилятор-асоційованою пневмоніями / А. Torres [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія : збірник клінічних рекомендацій. – Київ, 2019. – С.103-113.

 1. Яковенко О. К. Метастатичне ураження легень : клінічний випадок внутрішньопечінкової холангіокарциноми, асоційованої з цирозом та НВV- і НСV-інфекцією / О. К. Яковенко, Р. С. Морочковський, С. Л. Гріфф // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019. – № 8. – С. 38-44.

Хвороби органів опори та руху

 1. Барна О. М. Ефективність комбінації глюкозаміну сульфату та хондроїтину сульфату в лікуванні остеоартриту з позиції доказової медицини / О. М. Барна, О. О. Погребняк // Ліки України. – 2019. – № 8. – С. 7-15.

 1. Головач І. Ю. Нефармакологічний та харчовий менеджмент подагри : поточні й майбутні напрямки / І. Ю. Головач // Сімейна медицина. – 2019. – № 5-6. – С. 129-137.

 1. Журавльова Л. В. Паранеопластичні ревматологічні синдроми / Л. В. Журавльова, М. О. Олійник, Ю. К. Сікало // Ліки України. – 2019. – № 7. – С. 42-46.

 1. Шуба Н. М.  Застосування різних форм мелоксикаму при лікуванні остеоартрозу колінних суглобів та хребта / Н. М. Шуба, Т. Д. Воронова, А. С. Крилова // Ліки України. – 2019. – № 7. – С. 5-11.
Хвороби органів травлення

 1. Оптимізація терапії хронічних закрепів : інформ. лист / ДУ «Інститу  гастроентерології НАМН України»; ДЗ «Дніпропетровська медична академія» МОЗ України; Укрмедпатентінформ МОЗ. – Київ, 2019. – № 185, вип. з пробл. «Гастроентерологія».

 1. Сірчак Є С. Вплив мелатоніну на перебіг хронічного панкреатиту та атеросклерозу / Є. С. Сірчак // Сімейна медицина. – 2019. – № 5-6. – С. 77-80.

 1. Стрільчук Л. М.  Вираженість ендогенної інтоксикації при ішемічній хворобі серця на тлі різного стану жовчного міхура / Л. М. Стрільчук // Сімейна медицина. – 2019. – № 5-6. – С. 70-74.

 1. Сучасні методи лікування захворювань, викликаних Helicobacter pylori / Н. М. Горобець, Л. О. Матяш, В. С. Пехенько [та ін.] // Ліки України. – 2019. - № 8. – С. 36-39.

 1. Христич Т. М. Особливості лікувальної тактики при хронічному панкреатиті у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням легень / Т. М. Христич, Я. М. Телекі, Д. Н. Гонцарюк  // Ліки України. – 2019. – № 8. – С. 24-30.

Хвороби серцево-судинної системи

 1. Буртняк Т. З. Артеріальна гіпертензія і коморбідне хронічне обструктивне захворювання легень : якість життя та структурно-функціональний стан серця / Т. З. Буртняк, В. А. Потабашній, В. І. Фесенко // Сімейна медицина. – 2019. – № 5-6. – С. 82-86.

 1. Буряковська О. О. Вплив кортизолу на порушення сну у пацієнтів з гіпертонічною хворобою та цукровим діабетом 2 типу / О. О. Буряковська // Український терапевтичний журнал. – 2019. – № 4. – С. 63-68
 2. Вплив пролактину на АДФ-індуковану  агрегацію тромбоцитів у хворих на стабільну стенокардію напруги та гастроезофагеальну рефлюксну хворобу / О. С. Хухліна [та ін.] // Український терапевтичний журнал. – 2019. – № 3. – С. 41-46.

 1. Долженко М. М. Гендерні аспекти серцево-судинних захворювань / М. М. Долженко, Л. І. Яковенко // Ліки України. – 2019. – № 8. – С. 31-35.

 1. Застосування кварцетину для комплексної корекції проявів метаболічного синдрому : інформ. лист / ДУ «Інститут геронтології імені Д. Ф. Чеботарьова НАМН України;  Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. – № 232, вип. 1 з пробл. «Геронтологія і геріатрія».

 1. Іванов Д. Д. Бета-блокатори та еректильна дисфункція - який препарат найнебезпечніший? // Ліки України. – 2019. – № 7. – С. 39-41.

 1. Колесник Т. В. Вплив комбінованої антигіпертензивної та гіполіпідемічної терапії на артеріальний тиск і параметри жорсткості артеріальної стінки у хворих на артеріальну гіпертензію / Т. В. Колесник, К. Ю. Єгоров // Ліки України. – 2019. – № 7. – С. 14-18.

 1. Кошля В. І. Структурно-функціональні зміни коронарних судин у хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з цукровим діабетом 2-го типу / В. І. Кошля, А. В. Піскун // Сімейна медицина. – 2019. – № 5-6. – С. 100-104.

 1. Марчук М. Хронічний коронарний синдром : ключові положення рекомендацій Європейського товариства кардіологів 2018 року / М. Марчук // Здоров’я України ХХІ …: Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія. – 2019. – № 6. – С. 34-35.

 1. Марчук М. Оновлені рекомендації ESC/EAS щодо менеджменту осіб із дисліпідемією / М. Марчук // // Здоров’я України ХХІ …: Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія. – 2019. – № 5.– С. 43-45.

 1. Метаболічна фармакотерапія у лікуванні пацієнтів з ішемічною хворобою серця та порушеннями ритму серця / О. М. Романова [та ін.] // Український медичний часопис. – 2019. – Том 1, № 6. – С. 68-72.

 1. Метаболічні  порушення у хворих на артеріальну гіпертензію із супутнім ожирінням / В. О. Соболь [та ін.] // Український терапевтичний журнал. – 2019. – № 3. – С. 34-40.

 1. Настанова 00983. Показання та застосування антикоагулянтної терапії при фібриляції передсердь // Ліки України. – 2019. – № 7. – С. 14-18.

 1. Оптимізація лікування хворих на ішемічну хворобу серця у поєднанні з неалкогольною жировою хворобою печінки / Є. Х. Заремба [та ін.] // Сімейна медицина. – 2019. – № 5-6. – С. 96-99.

 1. Поваляшко Н. Діагностика та лікування стабільної стенокардії : клінічні рекомендації / Н. Поваляшко // Здоров’я України ХХІ … : Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія. – 2019. – № 6. – С. 32-33.
 2. Пивовар С. М. Модель несприятливого перебігу серцевої недостатності з урахуванням тиреоїдного статусу хворих / С. М. Пивовар // Український терапевтичний журнал. – 2019. – № 3. – С. 22-27.

 1. Романюк С. Хронічна серцева недостатність у дорослих : діагностика та лікування / С. Романюк // Здоров’я України ХХІ … : Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія. – 2019. – № 6. – С. 42-43.

 1. Спосіб лікування хронічної серцевої недостатності у пацієнтів з цукровим діабетом 2-го типу : інформ. лист / Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика;  Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. – № 136, вип. 2 з пробл. «Кардіологія».

 1. Спосіб прогнозування ризику прогресування ступеня ураження артерій коронарного русла у хворих на ішемічну хворобу серця та ожиріння за рівнем галектину-3 : інформ. лист / Харківський Національний медичний університет; Укрмедпатентінформ МОЗ України.  – Київ, 2019. – № 157, вип. з пробл. «Терапія».

 1. Спосіб прогнозування ризику розвитку серцево-судинних ускладнень у хворих із поєднаним перебігом артеріальної гіпертензії та цукровим діабетом 2 типу : інформ. лист / Харківський Національний медичний університет; Укрмедпатентінформ МОЗ України. – Київ, 2019. – № 175, вип. з пробл. «Терапія».

 1. Ткаченко Т. Діагностика та лікування артеріальної гіпертензії у дорослих : оновлені рекомендації NICE / Т. Ткаченко // Здоров’я України ХХІ… : Кардіологія. Ревматологія. Кардіохірургія. – 2019. – № 6. – С. 29-30.

 1. Хіміон Л. В. Оцінювання ймовірності розвитку асимптомного атеросклеро-тичного ураження сонних артерій у хворих на псоріатичний артрит у практиці сімейного лікаря / Л. В. Хіміон, А. В. Бойко // Сімейна медицина. – 2019. – № 5-6. – С. 113-116.

 1. Целуйко В. Й. Перипортальна кардіоміопатія / В. Й. Целуйко, О. О. Бутко // Ліки України. – 2019. – № 8. – С. 47-52.

Хвороби сечовидільної системи

 1. Бабінець Л. С. Вибрані аспекти ведення неускладненої інфекції сечовивідних шляхів в амбулаторній практиці і викладанні / Л. С. Бабінець // Сімейна медицина. – 2019. – № 5-6. – С. 109-112.

 1. Гурженко Ю. М. Застосування неспецифічних протизапальних препаратів (Диклоберл) у хворих на хронічний неспецифічний простатит / Ю. М. Гурженко, В. В. Спиридоненко // Здоров’я чоловіка. Здоровье мужчины. – 2019. – № 3. – С. 33-37.

 1. Гурженко Ю. М. Селективні альфа-адреноблокатори та ризик розвитку гострої затримки сечі / Ю. М. Гурженко, В. В. Спиридоненко // Здоров’я чоловіка. Здоровье мужчины.  – 2019. – № 3. – С. 18-21.

 1. Зайцев В. І. Консервативне лікування сечокам’яної хвороби в Україні очима лікарів : міфи та реальність / В. І. Зайцев // Здоров’я чоловіка. Здоровье мужчины.  – 2019. – № 4. – С. 79-82.

 1. Мітченко М. В. Особливості антибактеріальної терапії хворих на інфекції сечових шляхів з огляду на біологічні властивості збудників / М. В. Мітченко // Сімейна медицина. – 2019. – № 5-6. – С. 138-143.

 1. Мітченко М. В. Оцінка хронічних запальних захворювань органів малого тазу у жінок як фактора ризику виникнення гострого неускладненого пієлонефриту / М. В. Мітченко // Здоров’я жінки. Здоровье женщины. – 2019. – № 10. – С.97-100.

 1. Нові можливості в корекції гіперурикемії у хворих на сечокам’яну хворобу та сечокислу гіперкристалурію / В. В. Черненко, В. Й. Савчук, Н. І. Желтовська [та ін.] // Здоров’я чоловіка. Здоровье мужчины. – 2019. – № 3. – С. 70-74.

 1. Новые подходы к лечению неосложненных инфекций мочевыводящих путей / И. М. Антонян [и др.] // Здоров’я чоловіка. Здоровье мужчины.  – 2019. – № 4. – С. 83-86.

 1. Спиридоненко В. В. Соліфенацин у практиці лікування гіперрефлекторної активності сечового міхура / В. В. Спиридоненко // Здоров’я чоловіка. Здоровье мужчины. – 2019. – № 3. – С. 27-32.

 1. Ускладнені інфекції сечовивідних шляхів : порівняння ефективності та безпечності застосування іміпенему/циластатину в комбінації та монотерапії в рамках проспективного рандомізованого подвійного сліпого дослідження / Maffhew Sims [та ін.] // Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія. – 2019.– № 8. – С. 53-59.

 1. Черненко В. В. Патогенез, діагностика та лікування кристалурії / В. В. Черненко // Сімейна медицина. – 2019. – № 5-6. – С. 54-58.

 1. Шумицький А. В. Критерії діагностики інфекційного ураження нижніх сечовивідних шляхів та органів малого тазу / А. В. Шумицький. о. а. Бурка, Т. М. Тутченко // Здоров’я жінки. Здоровье женщины. – 2019. – № 10. – С. 101-104.
            Підготувала:                                      Батуринська О. І.
                                                                    головний  бібліотекар

Немає коментарів:

Дописати коментар